Over ons

Als mensen niet goed meer in staat zijn hun persoonlijke zaken te regelen en de financiën te beheren, kan een professionele bewindvoerder of mentor  uitkomst bieden. Familie of vrienden zouden dit ook kunnen doen, maar soms is dit niet mogelijk of wenselijk.
B & B Bewindvoering en Mentorschap kan u daarbij helpen. Wij zijn een kleinschalig bedrijf dat op een persoonlijke en duidelijke manier orde schept in uw persoonlijke en financiële zaken.

B&B Bewindvoering en Mentorschap is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens  De AP ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd zodat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. B&B Bewindvoering en Mentorschap geeft zonder uitdrukkelijke toestemming geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is om het bewind op goede wijze te kunnen uitvoeren

Wij kunnen u ondersteunen op het gebied van:

  • Bewindvoering
  • Mentorschap