Werkwijze

In geval u mentorschap wil aanvragen kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Tijdens dit gesprek maken we kennis en krijgt u verdere informatie over mentorschap. Als er wordt besloten het mentorschap aan te vragen, verzorgen wij het opmaken en indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter. Enkele weken nadat de kantonrechter het verzoek heeft ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een zitting op de rechtbank. Hierbij begeleiden wij u. U kunt overigens mentorschap in combinatie met bewind aanvragen bij de kantonrechter. (link naar wat is bewindvoering op onze website)

Als de kantonrechter het verzoek heeft toegewezen zullen we contact opnemen met de betrokken hulpverleners en/of andere betrokkenen rondom degene waarvoor we als mentor optreden, zodat men weet dat de belangen van die persoon door een mentor worden behartigd. Betrokken hulpverleners dienen de mentor te betrekken bij besprekingen rondom de invulling van de zorg, behandeling en/of begeleiding van de cliënt. Daarnaast dienen zij de mentor in te schakelen wanneer er (belangrijke) beslissingen genomen dienen te worden.

 

Uitspraak kantonrechter

Een dag na de uitspraak beginnen de werkzaamheden van de mentor en vanaf dat moment mag betrokkene niet meer zelf beslissen over zorg en verpleging. De mentor neemt de beslissingen, zo mogelijk in samenspraak met de betrokkene. In hoogstpersoonlijke zaken, zoals bijvoorbeeld levensbeëindiging, beslist de betrokkene zelf; de mentor heeft dan slechts een adviserende stem. De mentor doet regelmatig verslag van zijn bemoeiingen aan de kantonrechter.

 

Beëindiging

De taak van de mentor stopt bijvoorbeeld door verloop van de tijd waarvoor het mentorschap is uitgesproken of door het overlijden van betrokkene.