MENTORSCHAP

Wat is mentorschap?

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn of haar eigen belangen te behartigen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch gebied, is het wenselijk dat hij of zij hierbij wordt ondersteund. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen, maar het kan ook zijn dat er geen familie meer aanwezig of dat de familie hiertoe niet in staat is. In dat geval kan de kantonrechter een mentor als wettelijk vertegenwoordiger benoemen. Het mentorschap is bedoeld voor volwassenen met bijv. een psychische stoornis, dementerenden, verslaafden of verstandelijke beperkte mensen.

bb-bewindvoering home over ons background

Plichten van een professionele mentor

Een mentor van B&B behartigt de persoonlijke, niet-financiële belangen. Onze mentoren staan naast de cliënt en kijken wat de behoefte is op zorggebied.

Denk hierbij aan de volgende verantwoordelijkheden:
– Aanwezig zijn bij gesprekken met de zorgaanbieder
– Medische beleid vastleggen met de arts
– Bespreken van het zorgplan
– Controleren of de doelen uit het zorgplan worden behaald

Een mentor heeft een regiefunctie en ontfermt zich over de kwaliteit van de zorg én het leven voor de cliënt.

Verschil tussen mentor en maatje/begeleider

We merken dat er veel verwarring heerst over de verantwoordelijkheden en rol van een professionele mentor. Een professionele mentor is geen maatje of begeleider. Dat betekent dat mentors bijvoorbeeld niet meegaan met uitstapjes en geen verzorgingsartikelen of kleding kopen. Mentors gaan ook niet met ieder doktersbezoek mee ter begeleiding.

Kosten mentorschap

Het mentorschap moet worden betaald door degene die het mentorschap nodig heeft. Regelmatig verloopt deze betaling middels de bewindvoerder. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks de tarieven voor mentorschap vast. Klik hier (link tarieven – pagina) voor de tarieven mentorschap 2021. Als de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft door bijvoorbeeld een uitkering, kan Bijzondere Bijstand worden aangevraagd. Middels Bijzondere Bijstand worden de kosten voor mentorschap geheel of gedeeltelijk vergoed.

Hoelang duurt mentorschap?

Het is op voorhand lastig in te schatten wanneer de gezondheidssituatie weer optimaal is. Mocht het aanzienlijk verbeterd zijn en kan de cliënt weer zelf zijn zorgbelangen behartigen, dan dienen we een opheffingsverzoek bij de kantonrechter in.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Het mentorschap eindigt rechtswege op de dag van overlijden. Het regelen van een uitvaart of de afwikkeling van de nalatenschap vallen niet onder de verantwoordelijkheden van mentorschap. Daarom zien wij het als een van de belangrijkste mentorschapszaken om zo precies mogelijk te weten wat de cliënt zelf wil. Wij zorgen ervoor dat de wensen rondom de laatste levensfase, het overlijden en de uitvaart zo goed mogelijk in kaart worden gebracht.

Neem contact op

Praat met een specialist

Bel ons

Denise de Booij: 06-42611341
Monisa de Booij: 06-42611317

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen