Disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat B&B bewindvoering en mentorschap de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit  van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. B&B bewindvoering en mentorschap is dan ook niet aansprakelijk  voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. B&B bewindvoering en mentorschap is evenmin  aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het  verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde  informatie kan géén recht worden ontleend.

Privacyverklaring

B&B bewindvoering en mentorschap behandelt alle gegevens van haar cliënten strikt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Wet Autoriteit Persoonsgegevens. Alle bij B&B bewindvoering en mentorschap bekende persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking zullen stellen.