CURATELE

Wat is curatele?

Curatele is de meest zware beschermingsmaatregel voor mensen die niet in staat zijn hun persoonlijke en financiële belangen te behartigen. In dit geval wordt de cliënt dan handelingsonbekwaam. De curator is verantwoordelijk voor alle handelingen en kan deze ook altijd ongedaan maken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende handelingen:
– Aankoop van een koelkast
– Auto op naam zetten
– Bedrijf inschrijven
– Testament opstellen
– Trouwen

Curatele of combinatie bewind met mentorschap?

Het lijkt erop dat curatele een combinatie is van bewindvoering (link naar pagina) en mentorschap (link), maar dit is niet hetzelfde. Het is ook niet mogelijk om curatele samen te laten gaan met bewindvoering of mentorschap. De taken van een curator komen veel overeen, maar reiken verder. Een curator beslist bij alle handelingen en overeenkomsten. Dit betekent ook zaken als verhuizingen, aanvraag identiteitsbewijs, bedrijfsbelangen en het kopen van een auto. De curator, niet de cliënt, heeft het uiteindelijke zeggenschap over het wel of niet laten doorgaan van een overeenkomst of handeling.

Wat kost curatele?

De curator wordt betaald door degene die de curatele nodig heeft. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt de tarieven jaarlijks vast. Klik hier (link tarievenpagina) voor de tarieven curatele 2021. Als een cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft door bijvoorbeeld een uitkering, kan door de curator bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd worden. Bijzondere bijstand betekent dat de kosten voor curatele geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Wat is de duur van een curatele?

Het is op voorhand lastig in te schatten wanneer de (psychische) gezondheidssituatie weer is verbeterd en eventuele financiële problemen zijn opgelost. Het curatorschap wordt periodiek geëvalueerd en duurt zo lang als nodig. Wanneer het beter gaat en als de cliënt zelf zijn zorgbelangen en financiële belangen weer kan behartigen, wordt er een opheffingsverzoek bij de kantonrechter ingediend. Of kan er een lichtere beschermingsmaatregel aangevraagd worden, namelijk de combinatie van bewindvoering met mentorschap.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Van rechtswege eindigt de curatele op de dag van overlijden. De kantonrechter dient enkel nog de financiële verantwoording in ontvangst te nemen, de zogenaamde eindrekening en verantwoording. Er wordt gezorgd dat de wensen rondom de laatste levensfase, het overlijden en de uitvaart zo goed mogelijk in kaart worden gebracht.

Neem contact op

Praat met een specialist

Bel ons

Denise de Booij: 06-42611341
Monisa de Booij: 06-42611317

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen