Wat is Bewindvoering?

Iedereen beheert het liefst zelf zijn financiën. Door omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Familie is niet altijd beschikbaar om die taak over te nemen. Soms is dat ook niet wenselijk. In zulke gevallen kan een professionele bewindvoerder uitkomst bieden door de belangen van zijn cliënt op financieel of administratief gebied te behartigen. Ook problematische schulden kunnen een reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder.