BEWINDVOERING & MENTORSCHAP

Welkom bij B & B Bewindvoering en Mentorschap

Als mensen niet goed meer in staat zijn hun persoonlijke zaken te regelen en de financiën te beheren, kan een professionele bewindvoerder of mentor  uitkomst bieden. Familie of vrienden zouden dit ook kunnen doen, maar soms is dit niet mogelijk of wenselijk. B & B Bewindvoering en Mentorschap kan u daarbij helpen. Wij zijn een kleinschalig bedrijf dat op een persoonlijke en duidelijke manier orde schept in uw persoonlijke en financiële zaken.

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Iedereen beheert het liefst zelf zijn financiën. Door omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Familie is niet altijd beschikbaar om die taak over te nemen. Soms is dat ook niet wenselijk. In zulke gevallen kan een professionele bewindvoerder uitkomst bieden door de belangen van zijn cliënt op financieel of administratief gebied te behartigen. Ook problematische schulden kunnen een reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder.

Mentorschap

Wat houdt mentorschap in?

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het wenselijk dat hij of zij hierbij wordt ondersteund. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen, maar het kan ook zijn dat er geen familie meer is of de familie deze taak niet op zich kan of wil nemen. In dat geval kan de kantonrechter een mentor als wettelijk vertegenwoordiger benoemen. Het mentorschap is bedoeld voor volwassen mensen met bijv. een psychische stoornis, dementerenden, verslaafden of verstandelijk beperkte mensen.